การแสวงหาวิธีแก้ปัญหาด้านสุขอนามัยที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับแอฟริกา

การแสวงหาวิธีแก้ปัญหาด้านสุขอนามัยที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับแอฟริกา

ประชากรประมาณ 2.5 พันล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถเข้าถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานได้ นี่เป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้คนอาศัยอยู่ในชุมชนยากจนต้องเผชิญ รวมถึงมลพิษทางน้ำและการแพร่กระจายของโรคและการติดเชื้อ แต่การติดตั้งและใช้งานโรงบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียมีราคาแพงทำให้ไม่สามารถจ่ายได้ ยิ่งไปกว่านั้น การบำบัดน้ำเสียแบบเดิมไม่ใช่กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้พลังงานจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีความยุ่งยากในการกำจัด ด้วย

หลายภูมิภาคในประเทศกำลังพัฒนาจึงเลือกใช้หน่วยสุขอนามัยพื้นฐาน

ในแอฟริกา ผู้คนราว 300 ล้านคนขาดแคลนสุขอนามัยที่เพียงพอ มีความคืบหน้าภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ แต่ยังมีผู้คนนับล้านที่ไม่มีสุขอนามัยที่เพียงพอ

ในการพยายามเข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่ลดจำนวนประชากร 2.5 พันล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสุขอนามัยได้ลงครึ่งหนึ่ง โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมกำลังได้รับการทดสอบทั่วโลก ในแอฟริกาใต้ แพลตฟอร์มสำหรับสุขอนามัยที่ยั่งยืนกำลังได้รับการพัฒนาในเมืองชายฝั่งของประเทศอย่างเดอร์บัน เป้าหมายคือการพัฒนาโซลูชันที่สามารถทำซ้ำได้ในประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

ตัวเลือกต้นทุนต่ำที่ใช้กันทั่วไป

ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา การสุขาภิบาลแบบแห้งหรือน้ำน้อยได้รับความสนใจจากการเกิดการสุขาภิบาลแบบยั่งยืนและต้นทุนต่ำ ขยะสามารถดำเนินการได้โดยตรงในสถานที่หรือรวบรวมและขนส่งไปยังโรงงานแปรรูป สามารถได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายหลังการแปรรูป เช่น น้ำ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย สารปรับสภาพดิน เชื้อเพลิงชีวภาพ และก๊าซชีวภาพ

ในบรรดาประชากร 3.5 ล้านคนในเมืองเดอร์บัน ประชากรหนึ่งล้านคนอาศัยอยู่ในถิ่นฐานนอกระบบโดยไม่มีการสุขาภิบาลที่เหมาะสม เมืองขยายตัวในอัตราที่รวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ เทศบาลท้องถิ่นจึงได้จัดตั้งส้วมหลุมปรับปรุงระบบระบายอากาศ 30,000 ห้อง และห้องน้ำแห้ง 80,000 ห้องในเขตเมือง แต่นี่ยังไม่เพียงพออย่างยิ่ง เทศบาลได้สร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ความร่วมมือเหล่านี้ดึงดูดการร่วมทุนจากสถาบันระดับชาติและนานาชาติหลายแห่ง การวิจัยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ของการศึกษา ตั้งแต่ด้านเทคนิคของห้องสุขาและการกำจัดของเสีย ไปจนถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

โครงการที่มีแนวโน้มอีกโครงการหนึ่งคือการใช้ตัว อ่อนของแมลงวัน

ทหารสีดำในการย่อยสลาย มูลสัตว์ หลังจากการย่อยสลาย ตัวอ่อนซึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมันและโปรตีนสามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ปีกหรือผลิตไบโอดีเซลได้

เทศบาลยังได้ดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นไปที่การบำบัดปัสสาวะเพื่อให้ได้น้ำและปุ๋ยที่นำกลับมาใช้ใหม่

พันธมิตรระดับโลก

มีความพยายามอย่างจริงจังในการปรับปรุงและจัดหาโซลูชันห้องน้ำที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ในปี พ.ศ. 2550 พันธมิตรด้านสุขอนามัยที่ยั่งยืนได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรวมความพยายามของกิจกรรมด้านสุขอนามัยต่างๆ สิ่งนี้ทำได้โดยการสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก

ในปี 2011 มูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation ได้เปิดตัวและให้ทุนสนับสนุนโครงการด้านสุขอนามัยที่ทะเยอทะยานที่สุดโครงการหนึ่ง นั่นคือReinvent The Toilet Challenge สิ่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาระบบห้องสุขาสุขาภิบาลที่ใช้น้ำน้อย ถูกสุขลักษณะ และราคาไม่แพง ซึ่งจะไม่พึ่งพาการเชื่อมต่อกับสิ่งปฏิกูลและระบบไฟฟ้า

สองขั้นตอนแรกของโปรแกรมได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระยะต่อไปคือการกำหนดเป้าหมายโซลูชันเทคโนโลยีการสุขาภิบาลในวงกว้าง ตัวอย่างที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งคือการสร้างโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ในเมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล เพื่อกำจัดตะกอนอุจจาระเพื่อให้ได้น้ำดื่ม ไฟฟ้า และปุ๋ย

การอัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีต้นแบบห้องน้ำ

การกำหนดมาตรฐานวิธีการทางห้องปฏิบัติการในการวิจัย

เปิดตัวโปรแกรมทางสังคม

การจัดทำแผนธุรกิจที่เพียงพอ และ

ค้นหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย

การแก้ปัญหาด้านสุขอนามัยอย่างยั่งยืนสำหรับชุมชนยากจนมีศักยภาพในการแก้ปัญหาความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ แต่พวกเขาสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่พัฒนาแล้วเป็นแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนกว่าเมื่อเทียบกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบดั้งเดิม

สล็อตยูฟ่า / คืนยอดเสีย / เว็บสล็อตออนไลน์