เมืองในแอฟริกา โควิด และสภาพอากาศ: จำเป็นต้องมีความรู้สาธารณะเกี่ยวกับการวางผังเมือง

เมืองในแอฟริกา โควิด และสภาพอากาศ: จำเป็นต้องมีความรู้สาธารณะเกี่ยวกับการวางผังเมือง

เมืองในแอฟริกากำลังกลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็วและประสบกับผลกระทบเชิงลบ อย่างมาก จากการขยายตัวของเมือง การผลิตพื้นที่ในเมืองในเมืองในแอฟริกามักมีลักษณะที่ไม่ยั่งยืน นี่เป็นเพราะปัจจัยต่างๆ เช่น การขยายตัวของสลัม การพัฒนาตามยถากรรม และความแออัดของการจราจร และเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเมือง เช่น กิจกรรมนอกระบบที่ไม่ได้รับการควบคุมและความยากจนที่เพิ่มขึ้น 

สถานการณ์นี้ประกอบกับโรคระบาดด้านสุขภาพทั่วโลก 

เช่น โควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งเหล่านี้จูงใจให้เมืองในแอฟริกามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น รวมถึงเหตุการณ์น้ำท่วม การวางผังเมืองได้รับการระบุว่ามีความสามารถในการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในเมืองต่างๆ ของแอฟริกา สามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ มันสามารถสร้างเมืองที่แข็งแรงและยืดหยุ่นได้ ถึงกระนั้นก็ยังถูกตำหนิว่าเพิ่มปัญหาในเมือง โดยผ่านการละเลย แบ่งแยก และไม่มีส่วนร่วม

หากจุดประสงค์ของการวางผังเมืองมีไว้เพื่อสุขภาพของมนุษย์และดาวเคราะห์ เหตุใดจึงไม่มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาเมืองในเมืองต่างๆ ในแอฟริกา ใน บทความล่าสุดฉันโต้แย้งว่าการมีส่วนร่วมของพลเมืองเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงวิธีการวางแผนเมืองต่างๆ ของแอฟริกา

ประวัติศาสตร์ของการวางผังเมืองในแอฟริกาบ่งชี้ว่ามีการนำมาใช้ในช่วงการล่าอาณานิคมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในเมืองต่างๆ เป็นกิจกรรมทางเทคนิคเฉพาะทางที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากยุโรป มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับเมืองที่วางแผนไว้ การตัดสินใจส่วนใหญ่เป็นการกำหนดอุดมคติของอาณานิคม

แม้ว่ามันจะก่อให้เกิดประโยชน์บางอย่าง เช่น การจัดการปัญหาด้านสุขอนามัย แต่ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการครอบงำและควบคุมของอาณานิคม มันมีส่วนทำให้เกิดการแบ่งแยกเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจ

ในกานา การวางผังเมืองถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาทางตอนใต้ที่อุดมด้วยทรัพยากร ในขณะที่ทางตอนเหนือยังไม่ได้รับการพัฒนา เช่นเดียวกัน ในแอฟริกาใต้ การวางผังเมืองถูกนำมาใช้ระหว่าง การ แบ่งแยกสีผิวเพื่อสร้างการแบ่งแยกเชิงพื้นที่

หลังจากเป็นอิสระมีความหวังในการปฏิรูป แต่น่าเสียดายที่กฎหมาย

และแนวปฏิบัติด้านการวางผังเมืองในยุคอาณานิคมถูกปรับใช้ในแอฟริกาหลังยุคอาณานิคมเพื่อรับมือกับผลกระทบของการกลายเป็นเมืองที่กำลังขยายตัว โดยมีการปฏิรูปเชิงปฏิบัติที่จำกัด

ทุกวันนี้ เมืองในแอฟริกาส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการพัฒนาสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการเชิงหน้าที่มากขึ้น ความสอดคล้องเชิงพื้นที่ การแข่งขันทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และสังคมโดยรวม ภายใต้ร่มเงาของการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเติบโตและการขยายตัวของเมืองที่ขาดการวางแผนและขาดการควบคุม และความยากจนก็เพิ่มมากขึ้นด้วย

ความขัดแย้งด้านการวางผังเมืองหลักๆ สิ่งเหล่านี้มีลักษณะเด่นคือบริการด้านสุขอนามัยที่ไม่ดี ความแออัด และที่อยู่อาศัยที่พังครืน ซึ่งมักถูกล้อมรอบด้วยความสกปรกสุดจะพรรณนา ชุมชนที่ไม่ได้วางแผนและไม่ได้รับการบริการเหล่านี้มีประชากรเกือบสามในสี่ของประชากรในเมืองของแอฟริกา

จำเป็นต้องมีวิธีการใหม่

การวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพยังคงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการจัดการกับความท้าทายด้านการพัฒนาเมืองเหล่านี้ในเมืองต่างๆ ของแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และความยากจนในเมืองที่เพิ่มขึ้น

ตามทฤษฎีแล้ว การวางผังเมืองควรนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่จำเป็นอย่างมาก ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ในขณะเดียวกันก็ควรให้แรงจูงใจที่ดีในการจัดการฐานที่มั่นของธรรมชาติในลักษณะที่อนุรักษ์ไว้

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว การวางผังเมืองยังคงเป็นร่องรอยของการล่าอาณานิคม พวกเขาเป็นชนชั้นสูงและแสดงให้เห็นถึงการไม่แบ่งแยกอย่างจำกัด

การล่าอาณานิคม การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว และทรัพยากรที่จำกัด มักถูกระบุว่ามีส่วนทำให้การวางผังเมืองไม่ดี จำเป็นต้องมีแนวทางใหม่ในการวางผังเมืองเพื่อฟื้นฟูความหวังในเมืองในแอฟริกา

ทัศนวิสัยที่ไม่ดีของการวางผังเมืองเป็นอุปสรรคสำคัญ ผู้อยู่อาศัยทั่วไปจำนวนมากในเมืองต่างๆ ของแอฟริกาไม่ทราบถึงคุณค่าหรือวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของเมืองควรปรับปรุงการมองเห็นการวางผังเมืองอย่างเร่งด่วนผ่านแพลตฟอร์มกระแสหลักและโซเชียลมีเดีย

ตัวอย่างเช่น การโพสต์สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการวางผังเมืองในเมืองต่างๆ ของแอฟริกาสามารถเพิ่มความรู้ของสาธารณชนได้ สื่อกระแสหลักสามารถสนับสนุนในการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการวางผังเมืองในภาษาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมอย่างมีสติของผู้นำศาสนาและชนเผ่าในท้องถิ่นในประเด็นสำคัญสามารถเพิ่มระดับความรู้และการยอมรับการวางผังเมืองในเมืองต่างๆ ของแอฟริกา

ก็ต่อเมื่อชาวเมืองเข้าใจการวางผังเมืองเท่านั้นจึงจะบรรลุผลลัพธ์ที่มีความหมายได้

2. ความรู้ท้องถิ่น

การวางผังเมืองในเมืองในแอฟริกายังคงเป็นข้อยกเว้น เป็นการกระทำของชนชั้นสูงและการปฏิบัติของมืออาชีพโดยการมีส่วนร่วมอย่างจำกัดของชุมชนเมือง สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดความไม่แยแสในหมู่ผู้อยู่อาศัย มันทำให้พวกเขาอยู่ในจุดสิ้นสุดของแผนอะไรก็ตามที่พัฒนาขึ้น

การให้คุณค่ากับความรู้และปัจจัยการผลิตในท้องถิ่นในกระบวนการและการปฏิบัติด้านการวางผังเมืองหมายถึงการมีส่วนร่วมและเคารพผู้อยู่อาศัยในเมืองในทุกมิติของการพัฒนาเมือง มันหมายถึงการสะท้อนถึงการวางแนวทางของชุมชนในความซับซ้อนทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในถิ่นฐานนอกระบบซึ่งมักไม่มีการจัดระเบียบเสียง

credit: webonauta.com
hermeselling.com
webam10.com
WhenPigsFlyBlog.com
aikidozaragoza.com
FrodoWeb.com
nflchampionshipblog.com
sysadminblogs.com
iqbeatsblog.com
buyorsellhillcountry.com